Value-based Project Management

Value-based project management is een aanpak voor complexe projecten, die omgaat met onzekerheid, vaagheid en onvoorspelbaarheid. Dat betekent niet het aanbrengen van orde in de chaos. Dit betekent dat alles erop gericht is te kunnen handelen naar en in het belang van het doel wat we voor ogen hebben; klaar voor wat komen gaat. De interventies van value-based project management helpen het team om een goede basis te leggen en met elke crisis om te kunnen gaan.

17
October
2019

Project management met waarde(n)

Vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken zien we het project als een complex systeem. Value-based project management leert ons 2 essentiële lessen om complexe projecten succesvol te besturen en te realiseren: Accepteer chaos en verandering. En investeer in het project(team) en het aanpassingsvermogen in tijden van relatieve rust.

31
August
2019

Aanpak voor complexe projecten

Vastgelopen projecten zijn helaas aan de orde van de dag. Recent was nog in het nieuws dat bouwers weglopen bij projecten van Rijkswaterstaat of zelfs niet meer meedoen in de aanbesteding. In hetzelfde artikel wordt aangegeven dat projecten steeds complexer worden. De traditionele projectaanpak is niet langer toereikend voor deze complexe projecten.

7
February
2019

Help! Mijn project is een chaos!

Wat als chaos geen chaos is? Wat als er mogelijkheden zijn om je project succesvol te maken ondanks dat je niet alles kunt zien aankomen? Met value-based project management maak je gebruik van de ordes in de chaos, waardoor geen chaos meer te groot is voor jouw project.

1
October
2018

Transformationeel Leiderschap in een middag zeilen

Welke waardevolle lessen kun je halen uit een setting waar je volledig op elkaar bent aangewezen en waar de omstandigheden continu veranderen?

23
March
2016

Scheepsbel versus e-mail

Terug naar de menselijke maat. We luiden de scheepsbel bij significante project gebeurtenissen zoals successen, wijzigingen en mijlpalen.

15
September
2015

De 11 interventies van value-based

Value-based Project Management is ontwikkeld als aanpak voor projectteams die werken aan complexe projecten. Is dit een succesvolle aanpak voor elk soort team?

4
May
2015

Kennismaking value-based project management

Value-based Project Management is de kunst om te durven vertrouwen op eerdere investeringen. Op de gemeenschappelijke waarden, het hogere doel, één projectvisie en het proces. Chaos en orde tegelijkertijd, het bestaat.

12
January
2015

Bouwen vanuit vertrouwen bij Vreugdenhil

Voor Vreugdenhil Dairy Foods is het in van strategisch belang om een nieuw te bouwen fabriek zo snel mogelijk gereed te hebben. Vertrouwen vormt de basis tijdens het bouwproject, zowel bij de selectie van de leveranciers als bij de projectbesturing.