Living Light

Living Light is begonnen met een lamp die zijn energie genereert uit het fotosynthese proces van een plant. Zij werken op een natuurlijke en organische wijze. De vraag is hoe zij hun creativiteit en werkgeluk behouden, maar ook gewoon een volwassen bedrijf kunnen gaan worden.

cases overzichtB