18
December
2018

Van millenniumproof naar millennialproof?

Ik ben wel een beetje klaar met al die -niet altijd even gedegen- onderzoeken over millennials op de werkvloer. Ja, er is weer een nieuwe generatie toegetreden op de arbeidsmarkt. Maar is dit een nieuw soort mens met nieuwe behoeften?

Door Lieke Aalbers‍

De grootste verandering zit niet in de mens. De grootste verandering vindt plaats in de omgeving. En die verandering gaat snel. We leven in een andere tijd. Daar zien we grote ontwikkelingen in de afgelopen jaren, wat wellicht aanleiding geeft tot de stroom van millennial artikelen en onderzoeken.

Wat is er dan zo wezenlijk anders aan deze tijd? Nou, om maar een paar open deuren in te trappen: de enorme beschikbaarheid van informatie, de snelheid van reageren op al die informatie (ook al zijn wij als onveranderde mens helemaal niet in staat al deze informatie te bevatten en met die snelheid te verwerken, maar dat is een ander onderwerp), de mogelijkheid om kennis te nemen van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt en daar een mening over te vormen, het groeiende besef dat de economische modellen die (nog steeds!) op scholen en universiteiten aangeleerd worden niet allesomvattend zijn, de rijkdom die in de westerse wereld aanwezig is en het voor mensen mogelijk maakt om verder te kijken dan onze primaire levensbehoeften.

Dus ja, de mens is in ontwikkeling. Maar de mens is niet wezenlijk anders. Ook de millennial niet.

Maar wat is dan die onvrede die er toch bestaat? De toenemende roep om verandering die hoorbaar is? Mijns inziens leidt de combinatie van alle bovengenoemde factoren (en wellicht nog veel meer factoren die hier niet benoemd zijn) er toe dat we ons als mens meer kunnen en willen bezighouden met de langere termijn (niet meer alleen mijn eigen voortbestaan vandaag en morgen, maar het voortbestaan van mijn kinderen en kleinkinderen in een goede leefomgeving) en we meer aandacht hebben voor andere behoeften naast onze primaire levensbehoeften.

En dit is de reden dat ook van organisaties iets anders gevraagd wordt anno nu. Klanten en gebruikers hebben de mogelijkheid om te vergelijken, achtergronden te onderzoeken en ervaringen te delen. Bedrijven kunnen niet langer A zeggen en B doen. Het wordt steeds minder geaccepteerd als jouw product of dienst tot stand is gekomen ten koste van andere mensen of ten koste van de planeet. Transparantie is een belangrijke waarde in de huidige tijd.
Ook mensen binnen de organisatie hebben een andere werkwijze en werkruimte nodig dan 10, 20, 30 jaar geleden. De hoeveelheid en snelheid van alles wat er op ons af komt is iets waar wij als mens mee om moeten leren gaan. Dit is een grote uitdaging van deze tijd. Wij hebben niet de capaciteit om de oneindige stroom van informatie volledig te verwerken en het overzicht te blijven behouden. Wij moeten keuzes maken in wat daarin belangrijk is, of wij er invloed op uit kunnen oefenen en of wij er invloed op uit willen oefenen. En daarin dient de organisatie waarin wij werken ons te ondersteunen. Ons de ruimte te geven om die keuzes te maken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Ons de ruimte te geven om hierover te sparren, want niemand kan alleen het geheel overzien. Ons de ruimte te geven om te doen waar wij goed in zijn en zo toegevoegde waarde te leveren. En ons op te vangen als we door alles overweldigd zijn en de mogelijkheden even niet meer zien.

Dit gaat over transparantie, vertrouwen, nieuw leiderschap en organisatiestructuren. Waarin wij als mens in deze tijd niet alleen onze werkende tijd willen doorkomen zonder op te branden, maar er voor willen gaan met de energie om een bijdrage te leveren. Want die behoefte is nog steeds universeel. Wij willen onszelf ontwikkelen en van betekenis kunnen zijn. Ieder op zijn of haar eigen manier.

En, om er nog maar even een buzzword tegenaan te gooien, dit gaat over purpose. Purpose gedreven werken is geen voorbijgaande hype. Het hogere doel is hetgeen, waar wij de energie uit halen, richting aan ontlenen, op basis waarvan wij keuzes kunnen maken en dromen realiseren. Deze energie en richting hebben wij nodig om ons te kunnen ontwikkelen en bij te dragen. Daarom is het van belang in een team te werken met een collectieve ambitie, een gezamenlijk hoger doel. Het hogere doel van het team bestaat alleen in verbinding met het hogere doel van de mensen daarbinnen en het hogere doel van de organisatie. Want wat zijn wij anders elke dag aan het doen? En waarom zouden wij daar dan nog onderdeel van willen uitmaken? Waarom zou ik ergens gaan werken waar ik niet de ruimte krijg om bij te dragen en ik de visie van de organisatie niet deel?

En ja, wellicht is dit bij millennials het meest merkbaar. Zij zijn in een andere tijd opgegroeid dan de generaties voor hen en hebben deze ontwikkeling al van jongs af aan meegemaakt. Daarom vragen zij ook daadwerkelijk meer van een organisatie, hebben zij andere verwachtingen. Zeggen zij wellicht eerder β€˜nee’ tegen organisaties die geen purpose hebben, die niets bijdragen en geen ruimte bieden voor jouw rol in het geheel. Maar verder zijn het ook gewoon mensen.
Laten we allemaal eens wat vaker nee zeggen en onze organisatie vragen ons maximaal de ruimte te geven en te ondersteunen om bij te dragen aan het hogere doel. Win-win. Millennialproof en passend in dit millennium.

‍

blog overzichtB

ook interessant?

30
November
2018

Anders organiseren met Spinoza

Het doel prevaleert boven de methodiek. Talent boven structuur. De structuur die nodig is komt in de vorm van principes. Het resultaat: verbeteren over een andere as en dus daadwerkelijk veranderen.

19
October
2018

Waardevol ondernemen als een start-up

Het enthousiasme, de energie, de drive die een start-up uitstraalt zijn niet alleen ontzettend mooi, maar kunnen ook een boost geven aan de logge corporate. Kijk en leer van de start-up wereld.

16
May
2017

Agile + Value-based = waardevol

Waardevol ondernemen is een combinatie van de principes van Agile, Value-based Project Management en bijvoorbeeld Lean. Gericht op het leveren van waarde voor de klant en bijdragen aan (het hogere doel van) de organisatie.

OP de hoogte blijven?

Een bericht ontvangen als er een nieuw artikel voor je klaar staat? Laat hieronder je emailadres achter.

Dankjewel, we hebben je inschrijving ontvangen!
Helaas, er ging iets mis met het versturen van het formulier. Probeer hetanders opnieuw.