14
September
2017

Hello from the other side

‘Breinstein’ Roger Sperry (1977) heeft wetenschappelijk aangetoond dat onze hersenen in twee helften zijn verdeeld. Beiden delen worden verbonden door de hersenbalk, de corpus callosum. Iedere hersenhelft heeft eigen specifieke functies en  dominanties. Deze dominanties zijn gelokaliseerde kenmerken die ertoe leiden dat beiden delen van ons brein een eigen rol spelen in onze manier van denken. Hoe zit dit precies in elkaar? Wat zijn de huidige opvattingen en die van de toekomst? En hoe kunnen wij ons brein optimaal inzetten?

Door Lieke Dekker

Linker versus rechter hersenhelft

Voor een lange tijd heeft de mensheid zich laten leiden door de linker hersenhelft. Dit deel van ons brein behelst logica, analyse en lineair denken. Niet vreemd, want ook de wetenschap heeft eeuwenlang verkondigd dat dit deel van ons brein bepalend is voor ons mens-zijn. Het onderwijssysteem en bijbehorende opvoedingstraditie leveren hier een grote bijdrage aan. Net als de focus op lineair denken en analyse in organisatieculturen en -structuren. Vanwege deze benadering leidde de rechter hersenhelft – met eigenschappen zoals synthese, intuïtie en het grotere plaatje zien – een kwijnend bestaan, werd deze als minderwaardig gezien en daarom zelfs min of meer genegeerd.

Rechts en links zullen elkaar nooit vervangen, samen zullen zij voor synergie zorgen.

High concept

Verandering is echter aan de orde van de dag. Volgens Pink (2013) heeft de samenleving van boeren (het agrarische tijdperk) zich ontwikkeld via een samenleving van fabrieksarbeiders (het industriële tijdperk) naar een samenleving van kenniswerkers (het informatietijdperk). En nu groeien wij door naar een samenleving van creatievelingen en patroonherkenners (het conceptuele tijdperk). High tech is niet meer goed genoeg. High concept it is. Organisaties zullen steeds meer vraag krijgen naar mensen die conceptueel kunnen denken. Mensen die niet voor de hand liggende verbanden kunnen leggen, het hogere doel kunnen zien en zaken op een net even andere manier bekijken en uitleggen aan anderen.

Probeer het dus eens voor de gein – dat fijne, kleine rechterbrein.

Inzetten van de rechter hersenhelft

De rechter hersenhelft is dus in opmars. Het productief benutten van deze denkkracht is één van de belangrijkste taken van een leider. Bewustwording van de functie van het rechterbrein zal leiden tot een genuanceerde invalshoek voor ieder vraagstuk. Hier volgen een aantal tips om de rechterhersenhelft wat aan te wakkeren binnen een team:
• Vertrouwen in plaats van regels. Regels en procedures kunnen het vrijdenken enorm verhinderen. Daar komt bij dat verslaglegging en controles veel tijd vergen. Bij het maken van afspraken dient er dus voldoende ruimte te zijn voor creativiteit. Mensen hebben wel degelijk kaders nodig, maar als deze te krap zijn ontneemt dit het vrije denken.
• Draai de teamrollen om. Neem als team- of projectleider eens een andere teamrol in, of laat iedereen voor een bepaald tijdsframe van rol wisselen. Kijkend door de ogen van een ander ontstaan vaak nieuwe inzichten. Plan een mindmap sessie om alle ervaringen, ideeën en suggesties op een creatieve manier met elkaar te verbinden.
• Storytelling. Dit is een inspirerend communicatiemiddel dat het achterliggende verhaal tot leven brengt. Alle teamleden worden betrokken bij de essentie, brengen elementen in beeld en vertellen over hun persoonlijke belevenissen. Ons brein onthoudt een verhaal veel beter dan feiten en argumenten.

Iedereen kan zijn of haar rechter hersenhelft ontwikkelen. Het vergt wel wat inspanning, zeker voor diegene waarbij ‘links’ de boven(kamer)toon voert. Rechts en links zullen elkaar echter nooit vervangen, samen zullen zij voor synergie zorgen. Feit blijft wel dat het tijd is voor een nieuwe manier van denken. Probeer het dus eens voor de gein – dat fijne, kleine rechterbrein.

Bronnen:
Pink, D. – Een Compleet Nieuw Brein (2013)
Riepma, R. et al – Projectmanagement o.b.v. IPMA-D (2010)
Sperry, R. – Bridging Science and Values (1977)

blog overzichtB

ook interessant?

20
February
2019

Solliciteren zonder CV

Wat als we ons een wereld zonder CV zouden voorstellen, hoe zou die er dan uit zien? Als jij met jouw talent aan de slag gaat en hiervoor gewaardeerd wordt zal je uitmunten in je werk. Maar soms zit het juiste talent en ervaring niet op de juiste plek, wordt het niet gewaardeerd of is het simpelweg niet in huis. Het is de kunst om naar de mens te kijken en het talent, in plaats van alleen naar een opsomming van studies en banentitels.

12
February
2019

Tekenen inzetten om effectief feedback op te halen

Feedback is ontzettend waardevol. Het helpt ontdekken, groeien en verbinden. Het effectief geven en ontvangen van feedback is een kunst, vooral in groepsverband. Door het visualiseren van je boodschap luister je beter naar elkaar. De herkenbaarheid maakt dat je elkaar makkelijker opzoekt en dat biedt ruimte om meer te gaan samenwerken.

16
January
2019

Status flow

Jij hebt het ook wel eens mee gemaakt. Dat gevoel van focus, aandacht en uitdaging tegelijk. Het lijkt wel alsof het je overkomt, je het niet kunt sturen, terwijl je het juist op bepaalde momenten graag zou willen aanwakkeren. Hoe werkt dat?

OP de hoogte blijven?

Een bericht ontvangen als er een nieuw artikel voor je klaar staat? Laat hieronder je emailadres achter.

Dankjewel, we hebben je inschrijving ontvangen!
Helaas, er ging iets mis met het versturen van het formulier. Probeer hetanders opnieuw.