de waardevol aanpak

Succes zit in mensen, in jou, in de talenten binnen je bedrijf. Mensen willen betrokken zijn. Een bijdrage leveren aan een groter geheel, willen van waarde zijn. Als je je organisatieontwikkeling daarop richt, vergroot je je succes. Onze aanpak om daar te komen vraagt om een andere kijk op organiseren. Sturen zonder mensen weg te jagen. Leiding geven zonder baas te zijn. Echte samenwerking, transparantie en vertrouwen. Maar hoe pak je dat aan?

Verwacht van ons geen groots reorganisatieplan. We gaan niets voorschijven, geen blauwdruk of bedrijfskundig model. Het gaat om een diepere laag, de onderstroom onder de top van de ijsberg. Weet je deze te raken, dan maak je kennis met de wondere wereld van Waardevol ondernemen.

We helpen jou, je team, je bedrijf met het vinden van jullie beste en meest succesvolle manier van werken. Je moet het zelf besluiten, zelf doorleven, zelf doen. Wij coachen organisaties door teams aan de slag te zetten en passende interventies te doen. Waardevol is een aanpak, gebaseerd op interventies die werken en wetenschappelijk bewezen zijn.

In onze aanpak staat de mens centraal. Organiseren we de onderneming rond de mens in plaats van andersom. Autonomie, vakmanschap en een hoger doel is wat ons mensen motiveert (Drive, Daniel Pink). Hoe autonoom zijn de mensen in jouw organisatie? Komt hun talent tot hun recht en kunnen zij zich verbinden aan het hogere doel? Want alleen dan haal je het beste naar boven voor de mensen, de organisatie en de klant.

Het samenspel van vakmanschap en interventies zorgt er voor dat een team robuust genoeg is om succesvol te zijn, en tegelijk flexibel genoeg om zich steeds aan te passen aan de veranderende omgeving. Want zeg nu eens eerlijk: is het niet de hoogste tijd om een stap in die richting te zetten?

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van interventies binnen de Waardevol aanpak.

Hoger doel

Het hogere doel is de vraag achter de vraag. Waarom doen wij eigenlijk wat we doen? Een team met een collectieve ambitie heeft focus en is in staat flexibel te zijn. Zo’n team gaat vol energie uitdagingen aan en is gedreven om dromen waar te maken.

C
B

Creativiteit

Go with the flow. Organisaties vertrouwen steeds meer op creatieve ideeën van hun professionals, omdat deze leiden tot innovatie. Professionals op hun beurt zijn gelukkiger op het moment dat ze creatief bezig zijn en flow ervaren. Faciliteer creativiteit. Zorg dat de omstandigheden zo zijn dat flow mogelijk is en gestimuleerd wordt.

Inzicht

Transparantie zorgt voor het juiste beeld van hoe zaken ervoor staan. Met álle feiten op tafel het gesprek voeren om waar het echt om draait. Heel eenvoudig.

C
B

Zelforganisatie

Zelforganisatie begint met het laten van ruimte voor zelfsturing. Creëer de juiste voorwaarden in de organisatie. Wanneer mensen hun talent in kunnen zetten op basis van intrinsieke motivatie, zullen ze verwachtingen overtreffen en kunnen ze hun creativiteit kwijt. Zo ontstaat er een win-win-win: voor het individu, het team en de organisatie.

Resultaatgericht

Als een idee zover is ontwikkeld dat het concreet kan worden omschreven, en als het resultaat in minder dan drie maanden kan worden bereikt, handel dan vooral resultaatgericht. Dit leidt tot het daadwerkelijk realiseren van resultaten. Maar alleen daar waar het past.

C
B

Vertrouwen

Vertrouwen is loslaten op basis van heldere, wederzijdse verwachtingen. Met houvast in gedeelde waarden en principes. Zonder te willen of kunnen controleren. Alleen dan geef en krijg je echt vertrouwen. Als basis voor betere samenwerking, meer tevredenheid en verhoogde prestaties.

Dialoog

Door in dialoog te gaan en te blijven met de omgeving worden medewerking en creativiteit aangewakkerd. Het benadrukken van het gemeenschappelijke belang leidt tot eigenaarschap en betrokkenheid. Face2face. Niet alleen als het moet, maar juist als het kan.

C
B

Participatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Verbinding binnen de organisatie en met de klant is de belangrijkste stap naar hoge klanttevredenheid. Niet alleen als het moet, maar juist als het kan.

wat levert het op?

Waardevol ondernemen betekent klaar zijn voor wat er komen gaat, zonder precies te weten wat dat is. Zo wordt waarde gecreëerd. Voor de organisatie, de klant en de samenleving.

Individueel

B
Bewuster
B
Talent inzetten
B
Meer betrokkenheid

Teams

B
Innovatiever
B
Ondernemender
B
Zelforganiserend

Bedrijven

B
Klanten worden fans
B
Talent staat in de rij
B
Tijdig & slim inspelen op de markt